Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 3

Fastsættelse af næste møde.

 

Anders Andreassen, Landstingsformand.

 

Landstinget fastsatte ved afslutningen af efterårssamlingen 1997 tidspunktet for Landstingets samlinger i 1998. Efterårssamlingen 1998 indledes i henhold til Landstingets beslutning, således fredag den 18, september 1998 og påregnes afsluttet ved udgangen af oktober måned.

 

Belært af erfaringer skal Formandskabet varsler at samlingen kan komme til at inddrage de første dage i november måned i 1998 for at undgå stor ophobning af sager i samlingens sidste dage.

 


Er der nogle bemærkninger til dette eller kan det godkendes at samlingen starter den 18 september 1998, der nikkes her og således er det vedtaget, at vores samling i efteråret begynder fredag den 18. september 1998. Tak.

 

Og jeg skal bemærke at punkt 4 er sat som det allersidste punkt på dagsordenen det er et lukket møde.

 

Nu hr vi så afsluttet forårssamlingen. I forårssamlingen har vi behandlet adskillige punkter og meget forskellige og visse dage har været meget lange. Landstingsmedlemmerne har fremsat dagsordensforslag de ønsker behandlet her i Landstingssalen og det kan vi kun støtte.

 

I den sammenhæng skal jeg minde om, at medlemmerne kan gøre brug af personalet i Formandsskabet når de skal udarbejde deres forslag, og medlemmerne er begyndt at gøre det i udstrakt grad.

 

Jeg ønsker Jer en god hjemrejse og ønsker Jer en god sommerferie med Jeres familier. Jeg vil også rette en tak til personalet i Landstingets Bureau samt tolkene for det gode arbejde de har udført, og endvidere skal jeg minde om seminar. Det sker den 14. september og den 15. september, det vil sige umiddelbart før efterårssamlingen. Det nærmere program vil blive fremsendt i begyndelsen af juli måned.

 

Jeg siger tak til forhandlingerne her i Landstinget og jeg håber på, at I kommer godt hjem.

 

Således har vi været igennem de punkter der er åbne for i dag og inden vi afslutter helt samlingen, så vil Landsstyreformanden også komme med bemærkninger.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

Jeg siger mange tak for denne mulighed her. Jeg vil også fra Landsstyrets side rette en tak til Landstinget for et godt samarbejde under denne samling. Jeg ved, at vores opgaver har været mange og vi har haft tid, og det har været en meget travl tid for Landstingsmedlemmerne.

 

der har også været en meget fortravlet gruppearbejde i de forskellige grupper. de vil så også kunne overveje det når de kommer hjem. Jeg vil også sige tak til både journalister og tolke, samt personalet i direktoraterne samt i Landstingets Bureau.

 

God sommerferie allesammen og med dette ønske, ønsker jeg også en god hjemrejse, og jeg har jo også fanget nået, så vil jeg indbyde til spisning hos mig efter mødet.


Anders Andreassen, Landstingsformand.

 

Således er mødet slut for idag. Og således er forårssamlingen slut...