Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 55-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 55.       

Landstingsmedlem Manasse Berthelsen forespørger om kursus for         husflidskunstnere under ordnene og organiserede forhold.

 

 

jeg fremsatte  i efteråret 1997 et forslag om mere koordinerende afholdelse af kurser for husflidsarebejdere samt indførelse af tilskud til husflidsarbejdernes indkøb af værktøj. Landsstyremedlemmet for Kultur blev dengang pålagt, at fremkomme med en strategiplan på forårssamlingen 1998.

 

Herunder samlingen konstaterer jeg, at punktet ikke er med i dagsordenen, derfor skal jeg fremsætte en forespørgsel til Landsstyremedlemmet om status på disse initiativer vedrørende husflidsarbejdere.

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation kommer med et svarnotat.

 

Landstingsmedlemmets forespørgsel til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke vedrørende husflid er oversendt til besvarelse hos mig. Og jeg forkorter besvarelsen og regner med at den bliver taget med i sin fulde ordlyd i referatet.

 

Formålet med bevillingen for 1998 er givet ud fra forudsætning om, at der arbejdes med en målrettet udvikling af husflidsprduktionen. Bevillingen er ialt på 1,5 mio. kr. og skal i henhold til Landstingets vedtagelse bruges til aflønning af projektmedarbejdere,  projektmedarbejdernes tjenesterejser på kysten, samt tilskud til kommunernes etablering af husflidsværksteder og anskaffelse af udstyr til husflidsproducenterne m.h.p. at sikre en fortsat indtjening og beskæftigelse specielt i bygder og byer, hvor det er muligt at etablere en erhvervsudvikling inden for disse traditionelle erhverv.

 

Arbejdet der påbegyndtes i januar måned pågår tilfredsstillende, til dato er der i 8 kommuner og byer foretaget en instruktion og det er planlagt, at op til 12 kommuner besøges i år. Indtil nu er der afholdt kurser i Kangaatsiaq, Aasiaat, Sisimiut, Nanortalik og Alluitsup Paa, Paamiut, Ivittuut og Arsuk, mens der er planlagt kurser i Uummannaq, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og Qaqortoq.

 


I forbindelse med afholdelse af kurserne er det arrangørernes opgave en årsrapport, udarbejde forslag for fremtiden, samt fremkomme med ideer til initiativer for at fremme husflidsproduktionen, herunder eksempelvis sikring af leverance af materiale gennem samarbejde med udbyderne af produkterne. Dette er i den forbindelse allerede hos KNI taget skridt til at sikre råvarerforsyningen for husflidskunsterne.

 

Endvidere er der taget kontakt til Grønlands Statistik m.h.p. at få foretaget en statistisk undersøgelse af hvor meget salg af husflidsprodukter indbringer. Jeg har bemærket og er glad for at tilbagemeldingen hos kursusdeltagerne er meget tilfredse med de kurser der indtil nu er fundet sted.

 

Med disse ord er det mit håb, at jeg har givet et fyldestgørende svar til Landstingsmedlem Manasse Berthelsens forespørgsel. Tak.