Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 56-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 56

Landstingsmedlem Manasse Berthelsen forespørger om brug af snescootere ved hellefiskeri i Nordgrønland.

 

Det er blevet mere almindelig at høre om brugen af snescootere i Nordgrønland, især i Upernavik kommune, hvor man i dag er begyndt at bruge denne transport som middel ved isfiskeri. Derfor vil jeg fremsætte en forespørgsel til Landsstyret, hvor meget dette transportmiddel bruges og om Landsstyret har kendskab til brugen af snescootere ved isfiskeri og i så tilfælde, hvilke initiativer de agter, hvis det er tilfældet, endvidere skal jeg fremsætte en forespørgsel om hvor mange dispensationer der er givet til brug af snescootere ved fiskeri.

 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug der kommer med en besvarelse.

Landstingsmedlem Manasse Berthelsen har stillet forespørgsel om Landsstyret har kendskab til brugen af snescootere i forbindelse med fiskeri efter hellefisk om vinteren. Desuden har Landstingsmedlem Manasse Berthelsen forespurgt, hvor mange dispensationer der er givet til brug af snescootere ved fiskeri.

 

Landsstyret er vidende om, at snescootere bruges til transportmiddel i fiskeriet efter hellefisk om vinteren. Landsstyret ved at snescootere bruges meget i Upernavik kommune. Under udarbejdelsen af bekendtgørelse om kystnærtfiskeri efter hellefisk arbejdede man fra starten med et udkast til en bestemmelse om brug af snescootere. Kommunen skulle dog have mulighed for at lave kommunale vedtægter, som skulle regulere brugen af snescootere i forbindelse med fiskeri. Landsstyret har dog besluttet at disse regler først skal indføres på et senere tidspunkt af følgende grunde:

 


Landsstyret er i øjeblikket igang med at udarbejde bekendtgørelse om brug af motoriserede befordringsmidler i åbent land, udarbejdelsen sker i samarbejdet med kommunerne. Landsstyret har fundet det hensigtsmæssigt at indførelse af regler om brug af snescootere i forbindelse med fiskeri, sker på samme tidspunkt som ovennævnte bekendtgørelse træder i kraft. Derved skal det opnås, at forskellige bruger af snescootere behandles ens.

 

Til slut skal jeg oplyse, at Landsstyret ikke har udsted dispensationer til brug af snescootere ved fiskeri, da der ikke er bekendtgørelse der regulerer brugen af snescootere i forbindelse med fiskeri.

 

Manasse Berthelsen, forespørger.

 

Landsstyremedlemmet anfører, at Landsstyret er vidende om, at snescootere bruges til transport og at de også bruges meget i Upernavik kommune, men kommer ikke ind på om de bruges i fiskeri.

 

Hvis det ikke er bekendt i Landsstyret brugen af snescootere i Upernavik, så kan jeg vel anmode Landsstyret om igangsættelse af forskellige undersøgelser af hvad det angår. Tak.