Ansatte i Bureau for Inatsisartut


Formand for Inatsisartut
Kim Kielsen Formand for Inatsisartut 34 50 00
Direktør
Overordnet ledelsesansvar for Inatsisartuts administration  
Ellen Kolby Chemnitz
Direktør ekc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 04
Formandskabssekretariat
Servicering af Formandsskabet  
Elly Hauge Pedersen
Vicedirektør ehp@ina.alla dot .gl
+299 34 53 54
Julius Kristiansen
Formandens sekretær julkr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 18
Paarnannguaq Christiansen
Kontorfuldmægtig paarc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 23
Kommunikationsafdeling
Kontakten til offentligheden og den interne kommunikation
Præsentation af Inatsisartut overfor offentligheden
Styring af hjemmesidens indhold
Styring af projekter
Rundvisninger
 
Arnatsiaq Jakobsen
Kommunikationsmedarbejder arnja@ina.alla dot .gl
+299 34 61 07
Casper Christiansen
Webmaster cachr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 20
Bureauets Retschef
Juridisk betjening af formanden og formandskabet samt juridisk rådgivning generelt for bureau og Inatsisartut.  
Kent Fridberg
Retschef kfr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 19
Udvalgssekretariat
Faglig rådgivning og bistand i udvalgsarbejdet
Henvendelser til og fra udvalgene
 
Mikaela Augustussen
Kontorchef mika@ina.alla dot .gl
+299 34 61 26
Sakarias Amondsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær saam@ina.alla dot .gl
+299 34 61 49
Jórun Vágsheyg
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær jovag@ina.alla dot .gl
+299 34 61 27
Atli Arnfinsson Thomassen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær aarth@ina.alla dot .gl
+299 34 61 17
Pernille Hansen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær perha@ina.alla dot .gl
+299 34 61 22
Inga Olsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær ingol@ina.alla dot .gl
+299 34 61 39
Cecilie Albertsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær cecal@ina.alla dot .gl
+299 34 61 21
Maja Normann Sandgreen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær majans@ina.alla dot .gl
+299 34 62 48
Sebastian Gunge Jørgensen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær sebgj@ina.alla dot .gl
+299 34 61 12
Ole Christiansen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær olech@ina.alla dot .gl
+299 34 62 98
Tolkeafdeling
Oversættelse af materialer til brug for Inatsisartut.
Oversættelse af materialer til udvalgene.
Simultantolkning i forbindelse med udvalgenes arbejde og i salen.
 
Naja Rosing Ludvigsen
Cheftolk nrj@ina.alla dot .gl
+299 34 61 16
Ole Berthelsen
Tolk olebe@ina.alla dot .gl
+299 34 61 28
Klara Rosing
Tolk klro@ina.alla dot .gl
+299 34 53 51
Else Marie Martinsen
Tolk elmma@ina.alla dot .gl
+299 34 61 15
Ole Heinrich
Tolk olhein@ina.alla dot .gl
+299 34 61 36
Paninnguaq Kristiansen
Tolk pankr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 34
Økonomiafdeling
Bogføring og kontrol af bilag (Rejseafregninger, fakturaer etc.)
Kontrol af lønlister og kommunikation med den centrale lønadministration
Løn, vederlag, pension og eftervederlag
 
Kaaleeraq Olsen Thomassen
Kontorfuldmægtig kolt@ina.alla dot .gl
+299 34 61 45
Charlotte Kreutzmann Petersen
Kontorfuldmægtig ckrp@ina.alla dot .gl
+299 34 61 11
Tuperna Larsen
Kontorfuldmægtig tupml@ina.alla dot .gl
+299 34 61 03
HR- og Administrationsafdeling
HR- og personaleadministrative funktioner i bred forstand.
Udvikling af arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde internt og eksternt.
 
Ida Nielsen
Afdelingschef idnie@ina.alla dot .gl
+299 34 61 06
Serviceafdeling
Intern service overfor medlemmer af Inatsisartut og ansatte i Bureauet for Inatsisartut (Ansvar for bygningen, inventar og lokaler, telefoni etc.)
Journal og Arkiv
Praktisk logistik, herunder arrangering af rejser og boliger for Inatsisartuts medlemmer
Kopiering og omdeling
Forplejning til udvalgsmøder og andre arrangementer
Daglig oprydning
 
David Lynge-Frederiksen
Journal og arkiv dafr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 33
Karla Jørgensen
Kontorassistent karjo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 24
Ingrid Jokumsen Jeremiassen
Servicemedhjælper injoj@ina.alla dot .gl
+299 34 53 31
IT-Afdeling
Vedligeholdelse af netværket
Servicering af brugerne
Softwareopdateringer
 
Max Petersen
IT-Konsulent max@ina.alla dot .gl
+299 55 33 11