Ansatte i Bureau for Inatsisartut


Formand for Inatsisartut
Vivian Motzfeldt Formand for Inatsisartut vivian@inatsisartut dot .gl
+299 34 50 00
+299 55 56 41
Generalsekretæren
Overordnet ledelsesansvar for Inatsisartuts administration  
Ellen Kolby Chemnitz
Generalsekretær ekc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 04
Formandskabssekretariat
Servicering af Formandsskabet  
Elly Hauge Pedersen
Sekretariatschef
Sekretariatschef ehp@ina.alla dot .gl
+299 34 53 54
Laila Kristiansen
Hjemmesideredaktør lkri@ina.alla dot .gl
+299 34 61 20
Mette Blytmann Berthelsen
Formandssekretær
Formandssekretær mebb@ina.alla dot .gl
+299 34 61 18
Paarnannguaq Christiansen
Kontorfuldmægtig paarc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 23
Kommunikations- og Projektafdeling
Præsentation af Inatsisartut overfor offentligheden
Udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesiden
Styring af projekter
 
Flemming Helsted
Konsulent
Konsulent fhel@ina.alla dot .gl
+299 34 62 39
Udvalgssekretariat
Faglig rådgivning og bistand i udvalgsarbejdet
Henvendelser til og fra udvalgene
 
David Jensen
Seniorrådgiver
Udvalgssekretær dje@ina.alla dot .gl
+299 34 61 27
Louise Bro Davidsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær lobd@ina.alla dot .gl
+299 34 62 98
Mikaela Augustussen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær mika@ina.alla dot .gl
+299 34 61 26
Mikkel Underlin Østergaard
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær miuo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 39
Sakarias Amondsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær saam@ina.alla dot .gl
+299 34 61 49
Ann Lene Jensen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær annl@ina.alla dot .gl
+299 34 61 06
Steen Quorning
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær stquo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 22
Udvalgssekretariat/Lovteknisk afdeling
Kasper Juul-Nielsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær juul@ina.alla dot .gl
+299 34 61 21
Kathrine Ødegård
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær kaod@ina.alla dot .gl
+299 34 61 07
Kent Fridberg
Seniorrådgiver
Udvalgssekretær kfr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 19
Lene Knüppel
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær lekn@ina.alla dot .gl
+299 34 62 48
Tolkeafdeling
Oversættelse af materialer til brug for Inatsisartut.
Oversættelse af materialer til udvalgene.
Simultantolkning i forbindelse med udvalgenes arbejde og i salen.
 
Naja Rosing Ludvigsen
Cheftolk nrj@ina.alla dot .gl
+299 34 61 16
Jan Berthelsen
Tolk jaber@ina.alla dot .gl
+299 34 61 17
Johanne H. Nielsen
Tolk jhn@ina.alla dot .gl
+299 34 61 34
Klaus Davidsen
Tolk klaus@ina.alla dot .gl
+299 34 61 12
Ole Berthelsen
Tolk olebe@ina.alla dot .gl
+299 34 61 28
Klara Rosing
Tolk klro@ina.alla dot .gl
+299 34 50 00
Else Marie Martinsen
Tolk elmma@ina.alla dot .gl
+299 34 61 15
Økonomiafdeling
Bogføring og kontrol af bilag (Rejseafregninger, fakturaer etc.)
Kontrol af lønlister og kommunikation med den centrale lønadministration
Løn, vederlag, pension og eftervederlag
 
Ane Susanne Frederiksen
Kontorfuldmægtig asfr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 29
Charlotte Kreutzmann Petersen
Kontorfuldmægtig ckrp@ina.alla dot .gl
+299 34 61 11
Kaaleeraq Olsen Thomassen
Kontorfuldmægtig kolt@ina.alla dot .gl
+299 34 61 45
Serviceafdeling
Intern service overfor medlemmer af Inatsisartut og ansatte i Bureauet for Inatsisartut (Ansvar for bygning, inventar og lokaler, telefoni etc.)
Journal og Arkiv
Praktisk logistik, herunder arrangering af rejser og boliger for Inatsisartuts medlemmer
Kopiering og omdeling
Forplejning til udvalgsmøder og andre arrangementer
Daglig oprydning
 
Ivana Josefsen
Afdelingsleder ivjo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 25
David Lynge-Frederiksen
Journal og arkiv dafr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 33
Inger Bidstrup
Kaffedame ingb@ina.alla dot .gl
+299 34 53 31
Niels Rosing
Praktisk logistik niro@ina.alla dot .gl
+299 34 61 24
IT-Afdeling
Vedligeholdelse af netværket
Servicering af brugerne
Softwareopdateringer
 
Max Petersen
Konsulent
IT-Konsulent max@ina.alla dot .gl
+299 55 33 11