Rapporter og redegørelser til vedtagne §33 forslag til fremlæggelse på FM


Inatsisartut vedtager til hver samling beslutningsforslag der pålægger Naalakkersuisut at fremlægge en rapport eller redegørelse til en samling. Oversigten over disse aktuelle sager og som forventes fremsendt til Inatsisartut til denne samling, kan ses herunder

 

Forårssamling 2023


Samling Pkt. nr. Forslag Rapporter / Redegørelser
UKA/EM21 95 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for at etablere campus i Qeqertalik og Avannattaa Kommunia. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, de nødvendige tiltag, der sikrer tilblivelsen af GUX i Ilulissat uden, at dette går ud over kvaliteten af, og optagelsesgrundlaget for GUX i Aasiaat. Undersøgelsen skal fremlægges inden udgangen af juli 2022. Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
UKA/EM-21 107 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde en redegørelse til FM2023 om fordele og ulemper ved en oprettelse af en landsdækkende erhvervsskole i Aasiaat. Naalakkersuisut skal i deres redegørelse tage højde for uddannelsesområdets nuværende behov for en ny nyskabende erhvervsskole. Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit
UPA/FM-22 28 Beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut ændrer bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005, om ydelser ved undersøgelser og behandling udenfor patientens hjemsted, § 9 til at to personer kan være rejseledsagere for børn under 6 år. Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Redegørelse
UPA/FM-22 44 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at færdiggøre og fremlægge undersøgelsen vedrørende Nationalstadion som en arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med vedtagelsen af EM2019/32, skulle udarbejde. Undersøgelsen skal senest fremlægges til FM2023. Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Redegørelse
UPA/FM-22 75 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den grønlandske filmbranche styrkes. Naalakkersuisut skal, så vidt muligt, inddrage relevante parter i arbejdsgruppen. Anbefalingerne skal fremlægges ved FM 2023. Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne Redegørelse
UPA/FM-22 76 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvordan vi kan sikre en økonomisk tryg tilværelse for borgere, der får en kræftdiagnose eller en anden livstruende sygdom. Redegørelsen skal indeholde den sygdomsramtes oplevelse af økonomiske problemer samt de nuværende regler og disses begrænsninger og muligheder for økonomisk hjælp for den sygdomsramte og dennes familie. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023. Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne
UPA/FM-22 83 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til UKA2022 pålægges at udarbejde en redegørelse omkring fordelene og ulemperne ved UNESCO områdets omfang i Ilulissat fjorden. Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)
UPA/FM-22 92 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse der omhandler konsekvenserne for fiskerne og samfundet hvis det olympiske fiskeri efter hellefisk udvides til at omfatte fartøjer på op til 9 meter længde over alt. Konsekvensanalysen skal afleveres til Inatsisartut senest ved FM2023. Siumut Inatsisartut gruppe Redegørelse
UPA/FM-22 95 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2023 pålægges at fremlægge handslingsplan overfor Inatsisartut med henblik på at der etableres en efterskole i Tasiilaq Medlem af Inatsisartut Mala Høj Kuko, Siumut Handlingsplan
UPA/FM-22 98 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til et tiltag for iværksættelse af Forsoningskommissionens 7 anbefalinger og at Naalakkersuisut forelægger handlingsplanen på Inatsisartut møde FM 2023. Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut Rapport
UPA/FM-22 115 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med henblik på at afdække, hvordan lovgivning og administrative strukturer mv. kan indrettes for at sikre hjemmehørende bestemmende indflydelse i selskaber der arbejder inden for turismen. Redegørelsen skal omdeles senest til FM2023. Siumut Inatsisartut gruppe
UPA/FM-22 155 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til FM 2023, at udarbejde en redegørelse om årsagerne til manglen på organister, herunder forhold som lønforhold og uddannelseskapacitet mv. Redegørelsen skal indeholde forslag til, hvordan manglen afhjælpes. Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut Redegørelse
UKA/EM-22 78 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023. Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
UPA/FM-23 87 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023. Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit