Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Udvalgssekretær

Sebastian Gunge Jørgensen
+299 34 61 12
sebgj@ina.alla.gl

Tolk

Else Marie Martinsen
+299 34 61 15
elmma@ina.alla.gl

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.