Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 48-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

Dagsordenens punkt 48.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der.

Da et enigt landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til endelig vedtagelse i den fore­liggende form.

 

Mødeleder:

Det er punkt 48 - forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Der er ikke nogen ændringsforslag, og ingen har bedt om ordet, og jeg skal bede dem, der går ind for vedtagel­se i den foreliggende form rejse sig,

 

23.

 

Dermed er punkt 48 vedtaget.

 

Punktet sluttet.