Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-2.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 12. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 9.

Forslag til landstingslov om ændring om landstingslov om havneafgift,

2. behandling.

 

Knud Sørensen, Atassut.

 

Betænkning afgivet af Landstingets Skatteudvalg vedrørende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift afgivet til 2. behandlingen af forslaget, det vil jeg fremlægger hermed.

 

På formandens fravær har jeg fungeret som formand for udvalget og følgende har er medlemmet i udvalget: Knud Sørensen, Atassut fungerende formand, Laanguaq Lynge Siumut, Sivert K. Heilmann Atassut, Ruth Heilmann Siumut, Manasse Berthelsen Inuit Ataqatigiit.

 

Landsstyrets Skatteudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået forslaget med bemærkninger.

 

Et enigt Skatteudvalg kan tilslutte sig den forelagte tekniske ændring af beregningsgrundlaget for havneafgift fra bruttoregistertons til bruttotons, da det forventes at et flertal af skibe fremover alene vil få registreret deres bruttotons.

 

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen fremkom under Landstingets 1. behandling om en opfordring til Landstingets Skatteudvalg om spørgsmålet om vedr. krydstogtskibes betaling af havneafgift samt kontrollen hermed inddrages i udvalgets  behandling af forslaget.

 


Det fremgår at supplerende oplysninger modtaget af Landsstyreområdet for Økonomiske Anliggender og Boliger, at krydtogtskibe svarer havneafgift ved anlæg i grønlandske havne samt kontrollen hermed fungere fuldt tilfredsstillende.

 

Landsstyreområdet oplyste endvidere, at der forventes en stigning af krydtogtskibe der anløber grønlandske have i de kommende år. Landsstyret vil derfor i den nærmeste fremtid gennemgå regelgrundlaget på søfarts- og miljøområdet. Dette tager Landstingets Skatteudvalg til efterretning.

 

Et enigt Skatteudvalg skal hermed indstille forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift til 2. behandling i sin forelæggende form. Tak.

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlemmet for Turisme der kommer med en besvarelse.

 

Da forslaget såvel under 1. behandlingen som i Skatteudvalgets betænkning her til 2. behandlingen har tilslutning fra hele Landstinget skal jeg på Landsstyrets vegne indstille det fremlagte forslag til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Og nu er det Kandidatforbundets ordfører, Anthon Frederiksen, der har bedt om ordet.

 

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift der har jeg fremkommet med nogle bemærkninger som jeg henviser til og så har jeg følgende bemærkninger til udvalgets betænkning.

 

Udvalgets betænkning siger, at man i henhold til oplysninger fra Landsstyreområdet for Økonomiske Anliggender og Boliger, at krydstogtskibe svarer havneafgift ved anlæg i grønlandske havne, samt at kontrollen hermed er fungerer fuldt ud tilfredsstillende.

 


Det kan da godt være, at det ser sådan ud fra Landsstyreområdets side, men under mine rejser i min valgkreds som Landstingsmedlem, så er der mulighed for at krydstogtskibe kan anlægge de små bygder og uden nogen form for kontrol for her er der ingen specielle regler eller love, bortset fra søfartsloven, så denne oplysning fra Landsstyreområdet, at man vil undersøge regelgrundlaget på søfarts- og miljøområdet, det er jeg tilfreds med, og selvfølgelig vil jeg vende tilbage til sagen.

 

Med disse bemærkninger går jeg ind for forslaget, at forslaget går til 3. behandlingen i sin foreliggende form. Tak.

 

Mødeleder.

 

Der er ikke andre der har bedt om ordet, og jeg skal anmode de der går ind for at forslaget går videre til sin 3. behandling i sin foreliggende form om at rejse sig 26. Der er ingen der er imod, samtlige tilstedeværende stemte for.