Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-3.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 18. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 9:

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift.

(3. behandling)

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomi, Atassut:

 

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Lars Sørensen, Ordfører, IA:

 

Der er ingen, der har bedt om ordet. Så skal vi stemme om forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift. De der stemmer for, at det vedtages i den forelig­gende form bedes rejse sig. 30. Samtlige tilstedeværende stemte for. Vi går over til punkt 10. Punkt 10: Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift.