Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-2.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 12. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 10.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift,

2. behandling.

 

Fungerende formand for Skatteudvalget, Knud Sørensen, Atassut forelægger.

 

Betænkning afgivet af landstingets Skatteudvalg vedrørende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift afgivet til 2. behandlingen af forslaget. De navne jeg nævnte i forbindelse med punkt 9 er også med her under punkt 10.

 

Landstingets Skatteudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået forslaget med bemærkninger.

 

Et enigt Skatteudvalg kan tilslutte sig den forelagte tekniske ændring,  GRØNLANDSK

 


....................

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlemmet for Turisme der kommer med en besvarelse.

 

Da forslaget såvel under 1. behandlingen som i Skatteudvalgets betænkning her til 2. behandlingen har tilslutning fra hele Landstinget skal jeg på Landsstyrets vegne indstille det fremlagte forslag til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse i den foreliggende form. Tak.

 

Mødeleder.

 

Der er ingen der har bedt om ordet.

 


Og de der stemmer for at forslaget går til 3. behandlingen i sin foreliggende form bedes rejse sig 26 og det vil sige, at samtlige tilstedeværende har stemt for forslagets overgang til 3. behandling i sin foreliggende form. Der er ingen der har stemt imod.