Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-3.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 18. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 10:

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift.

(3. behandling)

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger, Atassut:

 

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Lars Sørensen, ordfører, IA:

 

Der er heller ingen, der har bedt om ordet, så de der stemmer for, at forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift vedtages i sin foreliggende form bedes rejse sig. 30. Samtlige tilstedeværende stemte for. Og jeg skal understrege, at punkt 18, forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråds behandling bliver udsat til imorgen, blandt andet fordi Landstingets svarnotat først blev omdelt i dag.