25.7.2012: Sekretariatschef


Bureau for Inatsisartut

søger

sekretariatschef

med tiltrædelse den 1. september 2012 eller efter aftale

 

Vi søger en højt kvalificeret medarbejder, gerne jurist (cand. jur.) med indsigt og længere tids erfaring inden for offentlig ret, herunder særligt statsforfatningsret og forvaltningsret, og ikke mindst personalejura, til stillingen som chef for formandskabssekretariatet i Inatsisartut. Formandssekretariatet, der er en stabsfunktion med reference til generalsekretæren, består af en sekretariatschef, Inatsisartutformandens sekretær og én sekretær.

 

Din primære opgave vil være juridisk rådgivning af formandskabet og generalsekretæren.  Endvidere indgår:

  • Sekretariatsbetjening af formandskabet.
  • Sikring af den juridiske kvalitet i ansættelsesforhold (ansættelse og afskedigelse samt overenskomst- og arbejdsfaglige forhandlinger).
  • Deltagelse i og bidrag til de forskellige løbende projekter i Inatsisartut.
  • Koncipering af regelsæt indenfor formandskabets kompetenceområde.

Med stillingen følger betydelige muligheder for personlig og faglig udvikling.

 

Det forventes, at du har gode samarbejdsevner. Det forventes samtidig, at du er god til at bevare overblikket i en hektisk hverdag med mange sideløbende opgaver og med betydelige faglige udfordringer. Vi lægger også vægt på, at du er motiveret, at du er en god formidler af viden og formår at bevare entusiasmen og humøret, når presset er størst.

Du skal være klar til at yde en betydelig og selvstændig arbejdsindsats, hvor et betydeligt overarbejde må forventes. Dette gælder ikke mindst under samlinger i Inatsisartut. Der må forventes en vis rejsevirksomhed i og uden for Grønland.

 

Bureau for Inatsisartut beskæftiger i dag omkring 30 medarbejdere, hvoraf 9 er akademiske udvalgssekretærer. Organisationen kendetegnes ved et dynamisk arbejdsmiljø, hvor de største udfordrin­ger typisk vil være koncentreret om de 2 årlige samlinger.

 

Løn- og ansættelsesforhold vil være efter forhandling og efter kvalifikationer.

 

Der vil ved vurdering af ansøgere blive lagt særlig vægt på kendskab til, og erfaring med, personalejura og gode samarbejdsevner.

 

Bureau for Inatsisartut dækker udgifter til bohaveflytning fra din nuværende bopæl til Nuuk. Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.

 

Oplysning om stillingen kan i fortrolighed fås ved henvendelse til Generalsekretær Ellen KolbyChemnitz på mobil (+299) 48 43 03. (Henvendelse efter kl. 12.00 dansk tid grundet tidsforskel på 4 timer). Henvendelsen kan også ske via e-mail til ekc@ina.gl.

 

Se www.inatsisartut.gl for yderligere information.

 

Ansøgning vedlagt eksamensbeviser og C.V. sendes med post eller pr. e-mail til:

 

Bureau for Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk

inatsisartut@inatsisartut.gl

 

således at ansøgningen er Landstingets Bureau i hænde senest den 25. juli 2012. Mærk kuver­ten "Sekretariatschef".